Websteade in de lucht

Vandage is et endelik souwyd. De websteade van de Nysassiske Skryvwyse geyt in de lucht. Der sal de loup der tyd noch an eslöäteld wörden, en der sal ouk nye informaty beskikbår kummen. Hold et good in de smysen.

Wy warket byvöärbeald noch altyd an en gemeynskaplik binnennets woordebook vöär alle sassiske varianten, vaneigens in de Nysassiske Skryvwyse. Blyv uns düs volgen up unse websteade en up sociale media, dan blivst du mooi up de höygde van et lätste nys.

One thought on “Websteade in de lucht

 1. der syt best veul vesgil in dialectn. Ik kan dit hier meuiteloos leesn. Um eem’n wat an te geem’n.
  Tuss’n mien woonploats en un aander dörp, zit 8 km.
  Moar ze proat doar heul aans. Hooghoaln en de Smilde.
  Ick vint dizze sgryfwyze best intersaant mor mut arg myn best doon umt ok goot te doon, umdat ut veur mě, nicht gewoon is.
  Mor ich wöl de meuite wal nimm’n.
  Floris Fledderus
  Hooghalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *